First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Modemi se na digitalnu liniju tipično povezuju pomoću RS-232-C međusklopa. Iako on sadrži dovoljno kontrolnih linija za održavanje osnovnog protokola za razmjenu podataka, ipak ih nema dovoljno za upravljanje radom modema kao što je: pozivanje željenog broja, odabir pozivnog ili odzivnog moda, brzine, echo-a, i sličnih parametara. Zato je potrebno definirati neki upravljački jezik.

U praksi je najrašireniji tzv. Hayes command set koji je postao de-facto industrijski standard. Tvrtka Hayes ga je prva primjenila na jeftinim modemima za široku primjenu. Postali su tako popularni da je postao de-facto standard. Gotovo svi modemi koji se danas nalaze na tržištu podržavaju osnovi skup Hayes naredbi. Kroz godine dodavane su nove naredbe potrebne za ostvarenje novih funkcionalnosti (protokoli i sl.). I one su donekle standardizirane, ali je ipak za puno upravljanje suvremenim modemom potrebno proučiti njegov priručnik.

Proizvođači će često ponuditi i alternativni upravljački jezik, kojim nastoje što bolje iskoristiti specifična poboljšanja koja su ugradili u modem.