First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Modem (modulator-demodulator) je uređaj koji omogućuje prijenos digitalnih podataka kroz sustav ograničenog frekvencijskog spektra (300-3000 Hz) poput telefonskog sustava.

Digitalni signal (informacija) koju modem prenosi modulira sinusni val nosioc kojeg generira modem. Modulirati se mogu amplituda, frekvencija ili faza nosioca koji tipično ima frekvenciju između 1 i 2 kHz.

Iako modem može korisiti bilo koje frekvencije i modulacij, ako to isto radi i modem s druge strane veze, radi standardiziranosti opreme donose se i koriste međunarodni standardi.. Danas se koristi V.34 standard s brzinom od 28800 bpss za komutirane veze. Najnovija tehnologija koristi nebalansirani prijenos koji u jednom smjeru omogućava i do 56000 bps..

Ugradnjom mikroporcesora u modeme moguće im je dodati i druge funkcionalnosti. Tako se najčešće koriste protokoli za provjeru i zaštitu podataka (V.42) i protokoli za sažimanje (kompresiju) podataka (V.42 bis).

Modemi se priključuju pomoću RS-232 priključka,. Za potpuno upravljanje radom koristi se skup naredbi. Industrijski de-facto standard je tzv. "Hayes command set".

Na poprečnim linijama koriste se tzv. baseband modemi i uglavnom nisu standardizirani, a omogućavaju velike brzine prijenosa podataka, i do 2 Mbps.