First page Back Continue Last page Overview Graphics

modulator-demodulator digitalnom informacijom modulira analogni signal pogodan za prijenos telefonskim sustavom (300 Hz do 3 kHz)