First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Za potpuno razumijevanje gradiva vrlo je važno studentima omogučiti uvid u stanje u praksi, uvjetima rada u industriji te primjenjenim tehnološkim rješenjima. Time će puno lakše odrediti ulogu i značaj neke tehnologije, ali i vlastite želje, sklonosti i ambicije pri odabiru budućeg zanimanja.

Predloženim stručnim posjetama studenti će steči uvid u različite mjerne i upravljačke sustave, kako po namjeni, tako i po primjenjenoj tehnologiji, generaciji opreme i stupnju iskorištenosti sustava.

Nastavnici će nastojati organizirati posjetu svakom sustavu koji studenti predlože.