First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Za savladavanje gradiva dovoljna je zavodska skripta B.Jeren i P.Pale: “Sustavi za vođenje i praćenje procesa”.

Svo se gradivo, ali i mnogo više nalazi u knjigama A.S:Tanenbauma “Computer Networks” i “Operating Systems”, a za stjecanje uvida u Internet preporuča se “Internet System Handbook” autora D.Lynch i M.Rose.

Sve teme koje se izlažu u okviru predmeta su vrlo dinamične i zanimljive brojnim stručnjacima, pa su vrlo dobro pokrivene literaturom. Možda je najbolji izbor svjetske literature na tom području u knjižari “Computer Literacy Bookstore”, a dvije najjače izdavačke kuće na tom području su “O’Reily and Assoiciates” i “Prentice-Hall”.

Na sreču, svi su oni “only a keystroke away”, tj. njihovim se podacima može pristupiti Internetom.