First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


“Laboratorij za sustave i signale” grupa je (poput “Laboratorija za biomedicinsku elektroniku - LBE”) na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Misija LS&S-a je stvoriti i održavati samofinancirajuće središte izvrsnosti za složene mjerne sustave. To znači referento mjesto znanja, iskustva i pomoći u tom području.

To se postiže u dva pravca djelovanja: akademskom i industrijskom.

Akademske djelatnosti uključuju znanstvena istraživanja, obrazovanje u okviru dodiplomske i postdiplomske nastave, te stručna mišljenja, vještačenja i konzalting usluge.

Idustrijski smjer djelovanja daje nužno potrebno iskustvo iz prakse kroz razvojne poslove, projektiranja i nadzor, dopunsko školovanje te ispitivanje računalne i komunikacijske opreme, na komercijalnoj osnovi čime osigurava financiranje potrebnih stručnjaka, njihovog obrazovanja i nabavku opreme.

LS&S je projektirao i izveo brojne složene mjerne sustave za potrebe ratne mornarice, vojske i industrije (domaće i inozemne). Glavni je projektant CARNet-ove komunikacijske jezgre, FER-a i desetak drugih akademskih ustanova, te informacijskih sustava Ureda predsjednika, Ministarstva zanosti i tehnologije, Hine i drugih.

Glavni LS&S-ovi osnivači i idejni vođe su akademik prof.dr. Hrvoje Babić i prof.dr. Branko Jeren. Grupa broji dvadesetak zaposlenih od čega tri doktora znanosti i osam magistara. Na projektima grupe aktivno sudjeluju i studenti.

Stručnjaci LS&S-a pokrivaju široki spektar znanja od analognih sustava i radiokomunikacija, preko digitalnih sustava do arhitekture računala, mreža i mrežnih protokola, operacijskih sustava i korisničkih sučelja. Središte znanja i iskustva je u digitalnoj obradbi informacija.

Veliki broj CARNet-ovih stručnjaka i značajan dio CARNet-ovog vodstva čine bivši članovi LS&S-a.

LS&S surađuje s CARNet-om u brojnim istraživačkim i pilot projektima.