GSM MODEMI

 

Struktura GSM mreze:

 

  GSM mrezu djelimo na glavna tri funkcionalna dijela. Prvi dio je mobilna stanica koju posjeduje korisnik, zatim imamo baznu stanicu  ili vise njih koja ima funkciju centralnog sustava mreze i koja je ujedno veza izmedu mobilnih stanica unutar mreze i povezana je sa ostalim mrezama. Treci funkcionalni dio koji je bitan za strukturu GSM mreze je mrezni podsistem. On se sastoji od sucelja koja povezuju djelove mreze.

  GSM modemi su dio prvo opisanog funkcionalnog djela GSM mreze-mobilnih stanica.

 

Upotreba GSM modema:

 

   GSM modemi nailaze na veliko podrucje upotrebe unutar industrijskih postrojenja i sustava sa automatskim upravljanjem,a isto tako bitan su dio i sustava za telemetriju i kontrolu.Takoder nailazimo na njihovu upotrebu kod sigurnosnih sistema, izmjene podataka udaljenih mreza, itnernet, e-mail, Fax...

 

Mogucnosti GSM modema:

 

   GSM modemi imaju u odnosu na standardne modeme prosireni set mogucnosti. Dakle uz standardne mogucnosti kao sto su Voice (vanjski konektor za telefon), Data (konektor za serijsku vezu sa racunalom - podrzan RS232 standard) i Fax imamo dodatnu mogucnost slanja SMS poruka. Obicno je kod GSM modema podrzan i zahtjev za “normal mobile station” (-104 dBm osjetljivost) umjesto “small mobile station” (-102 dBm osjetljivost).

 

Tehnicke mogucnosti:

 

   -Dual band 900/1800 MHz (prikljucak za antenu)

   -niski napon napajanja od 9V do 25 V (mogucnost koristenja u vozilu ili na terenu)

   -male dimenzije i masa

   -podrzana je standardna SIM kartica sa PIN-om

 

Dijelovi GSM modema:

 

   -GSM primopredajnik

   -jedinica za napajanje

   -jedinica za obradu podataka

   -serijsko sucelje za prijenos podataka i kontrolu

   -kontroler za LED signalizaciju i korisnicko sucelje

 

 

Upravljanje GSM modemom:

 

   GSM modemom upravljamo preko prosirenog seta AT naredbi. Imamo uobicajene AT naredbe koje su jednake kao i kod standardnih modema, zatim imamo, GSM AT naredbe koje su karakteristicne samo za GSM modem i kojima upravljamo dodatnim funkcijama koje GSM modem podrzava. Tu su jos i SMS AT naredbe koje podrzavaju slanje i primanje SMS poruka.

   AT standard je mrezno orjentirani komandni jezik. Svaka naredba je sastavljena od tri elementa. Prefiks, tijelo naredbe i  izvrsni znak.

 

   AT naredbe koje koristimo kod GSM modema mozemo podjeliti na sljedeci nacin:

            -naredbe za kontrolu poziva

            -naredbe za mrezni servis i informacije o statusu

            -dodatne naredbe za mrezni servis

            -naredbe za SIM

            -naredbe za ulazno izlazna sucelja

            -naredbe za kontrolu uredaja

            -naredbe za informacije o uredaju

            -naredbe za SMS

            -naredbe za slanje i primanje podataka i Fax

 

Nama su posebno zanimljive naredbe za SMS i naredbe za SIM :

 

SMS naredbe:

            AT+CMGD - brisi SMS poruku

            AT+CMGF - odaberi format SMS poruke

            AT+CMGL - ispisi SMS poruku

            AT+CMGR - procitaj SMS poruku

            AT+CMGS - posalji SMS poruku

            AT+CMGW - upisi SMS poruku u memoriju

            AT+CMSS - posalji SMS poruku iz memorije

            AT+CNMI - nove oznake SMS poruke

            AT+CRES - ponovo vracanje SMS parametara na pocetak (RESTORE)

            AT+ CSAS - pohrana namjestenih SMS parametara

            AT+ CSCA - adresa SMS servisnog centra

            AT+CSDH - prikazi SMS text mode parametre

            AT+CSMS - odabir SMS-a

            AT+CSMP - odabir text mode parametara

            AT+CPMS - odabir pohrane poruke

            itd...

 

SIM naredbe:

            AT+CGMI - prikaz proizvodaca

            AT+CGMM - prikaz modela GSM modema

            AT+CGSN - prikaz serijskog broja

            AT+CLCK - promjena pin stanja

            AT+CRLP - promjena protokola radio veze

            AT+CPBS - odabir pohrane u telefonski imenik

            AT+CPBR - pregled imenika

            AT+CPBF - pretrazivanje imenika

            AT+ CPBW - upis u imenik

            AT+ CPOF - iskljucenje uredaja

            AT+ CSQ - prikaz jacine signala

            AT+CPIN - upisi PIN

            AT+ CPIN2 - upisi PIN 2

            itd...

 

Ispis gresaka: +CMSEROR:xxx

   xxx :  302 - operacija nije dozvoljena

            303 - zahtjevnije podrzan

            305 - neispravni parametri text moda

            313 - SIM greska

            itd...

           

 

Korisni linkovi:

 

http://gatling.ikk.sztaki.hu/~kissg/gsm

http://www.gsm-gps.de/

http://www.falcom.de/

http://www.papyrus.co.il/

http://www.tarasystemswa.com/gsm_modems.htm

http://www.davisnet.com/product_documents/weather/app_notes/apnote_19.pdf