1.2 Svrha

 

Ovaj dokument je namijenjen dizajnerima i implementatorima sučelja između SMSC-a i SME-a.

Sadržaj