2.1 ESME do SMSC-a

 

Pretplatnici na GSM mreži mogu primati kratke poruke od ESME-a. Načini po kojima su ove poruke izvorno generirane ili kako su predočene ESME-u su izvan cilja ovog dokumenta, ali ovo su mogući primjeri:

- pozivi su direktno birani ili su skrenuti do MB (Message Bureau) operatora i usmjeravaju

se prema SMSC-u.

- poruke nastale na terminalima od zajedničkog korisničkog broja (site-a).

- dojava glasovne poruke (VMA- Voice-Mail Alerts) se javlja uVPS-u (Voice Processing

System) označavajući glasovnu poruku na korisničkom mailbox-u.

Poruke koje su predočene SMSC-u od nekog ESME-a su odmah potvrđene. Ovakva potvrda informira ESME da je predočena poruka valjana poruka (polja poruke su postavljena na valjane vrijednosti). U dodatku dijela za ˝Prihvat poruke˝, ESME može ˝ispitati˝ SMSC status prijašnje predočenih poruka, ili otkazati dostavljanje prijašnje predočenih poruka koristeći Message ID koji je vraćen od strane SMSC-a kada je određena poruka izvorno predočena.

Sadržaj