2.3 Kompatibilnost

 

Ako je uočena razlika između verzija u specifikacijama sučelja, sa ˝interface_version˝ koja je sadržana u primitivu (komandi) ˝Bind˝ možemo primijetiti razliku između brojeva različitih verzija da bi postigli kompatibilnost među aplikacijama.

Sadržaj