3. Specifikacije sučelja

 

Sučelje između SMSC-a i ESME-a može biti bazirano na X.25, ili TCP/IP protokolu.Za detalje za određenu implementaciju pogledati u SMPP Apllications Guide [1].

Sučelje između SMSC-a i ESME-a bez obzira na niži mrežni sloj bit će klijent-poslužitelj (server) model,u kojem SMSC ima ulogu servera , a ESME ulogu klijenta. U podsjetniku ovog dokumenta, pojam ˝klijent˝ se odnosi na sistem koji inicira vezu, a pojam ˝server˝ se odnosi na sistem koji servisira (opslužuje) vezu.

Primjetite da ovaj dokument specificira sučelje na mrežnom sloju (OSI slojevi). Kako god bilo, ovo sučelje može implementirano preko sloja transporta (OSI slojevi). Slika 3.1 prikazuje slikoviti pregled ovog dokumenta.

 

 

 

 

 

Sadržaj