5.1 Pokretanje komunikacije sa SMSC-om

 

ESME ostvaruje komunikaciju sa SMSC-om preko implementacije specifičnih mehanizama (pogledati u SMPP Applications Guide [1]).

Potrebne su dvije ˝virtualne veze˝. Jedna će biti upotrebljena za poruke nastale u ESME sistemu, i za poruke odgovora za njih (submit-sm, query-sm, cancel-sm itd.), dok će druga biti upotrebljena za poruke nastale u SMSC-u i za njihove odgovore (deliver-sm).

Jednom kada je ˝virtualna veza˝ uspostavljena, svaki od dva procesa na ESME-u bi trebali poslati ili zahtjev ˝Bind-Transmitter˝ ili zahtjev ˝Bind-Receiver˝. Ako je zahtjev ˝Bind-Transmitter˝ poslan, proces koji prima na SMSC-u primat će poruke koje potiču iz ESME sistema. Ako je poslan zahtjev ˝Bind-Receiver˝, proces koji prima na SMSC-u proslijeđivat će poruke k ESME-u. Odgovori će nepromijenjeni biti vraćeni istom ˝virtualnom vezom˝ kao i odgovarajuće poruke zahtjeva.

Dolje navedeni dijagram ilustrira prijašnji odlomak:

Sadržaj