5.3 Prekidanje komunikacije sa SMSC-om

 

Ako, u bilo koje vrijeme, ili ESME ili SMSC želi prekinuti komunikaciju sa onim drugim, mora se izdati zahtjev ˝odspajanja˝ (˝Unbind˝ zahtjev) za odgovarajuću ˝virtualnu vezu˝. To omogućava sistemu koji prima prekid komunikacije po nekom određenom redoslijedu. Za obje ˝virtualne veze˝, zahtjev za odspajanje morao bi biti potvrđen od strane sistema koji prima prije nego je ˝virtualna veza˝ zatvorena.

Sadržaj