5.4 Rukovanje pogreškama i retransmisija

 

Primitkom poruke primajući će sistem utvrditi da je tip poruke valjan, i onda provjeriti, tamo gdje je potrebno, valjanost polja tijela poruke. Ako je tip poruke ili vrijednosti polja neispravan tada kod za greške to indicira i to će biti poslano kao poruka odgovora stvaraocu kratke poruke. Tablica pogrešaka i kodova statusa mogu se pogledati u poglavlju 7.1.

Ako se greška stvori od strane niže komunikacijske mreže ili ako je aplikacija korištena na ˝host˝ mašini, onda je dužnost pošiljatelja da je ponovno pošalje na odgovarajuću destinaciju. Stvaraoc poruke bi trebao zadržati broj pokušaja i kada bi se dosegnuo limit kod slanja jedne poruke veza bi se trebala prekinuti. ESME bi trebao ponovno uspostaviti vezu. Ponovno uspostavljanje kao i sam početni protokol.

Redni broj u zaglavlju poruke bi trebao biti generiran od strane ESME-a. Taj broj bi se trebao povećavati za vrijednost jedan sa svakom novom transakcijom.Ovaj dio bit će sačuvan od strane sistema koji prima i bit će vraćen sa porukom za potvrdu. To omogućava bilježenje transakcija i detekciju u slučaju dvostrukih poruka.

 

Sadržaj