5.5.2 SMSC za ESME

 

Sljedeće poruke se šalju od SMSC-a do ESME-a.

 

1) bind_transmitter_resp - odgovor na ˝bind_transmitter˝

poruka koja je predočena sa ovim ˝command ID˝ će sadržavati

sadržavati obavijest koja indicira uspješnost ili neuspješnost

odgovarajuće poruke ˝bind_transmitter˝

2) bind_receiver_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝bind_

receiver˝

3) unbind_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝unbind˝

4) submit_sm_resp - sadržava obavijest da li je kratka poruka uspješno prihvaćena ili ne

5) submit_multi_resp - sadržava obavijest da li je kratka poruka uspješno prihvaćena ili ne

6) deliver_sm - ova komanda je izdana od strane SMSC-a da bi se predala kratka poruka

ESME-u koju treba dostaviti

7) query_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_sm˝ u

skladu sa podacima koji se odnose na ispitivane poruke

8) query_last_msgs_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_

last_msgs˝ u skladu sa podacima koji se odnose na ispitivane

poruke

9) query_msg_details_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝query_

msg_details˝ u skladu sa podacima koji se odnose na

ispitivanu poruku

10) cancel_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝cancel_sm˝

11) replace_sm_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝replace_sm˝

12) enquire_link - ova komanda ispituje da li je rad između SMSC-a i ESME-a funkcionalan

13) enquire_link_resp - sadržava obavijest o uspješnosti odgovarajuće poruke ˝enquire_

link˝

14) generic_nak - opći odgovor za komandu čije zaglavlje poruke nije valjano

Sadržaj