5.5 Protokoli tipova poruka

 

Sljedeći tipovi poruka su podražani od strane SMPP protokola. Polje ˝command ID˝ protokola za poruke je postavljeno da specificira određenu poruku.

Sadržaj