5. Upotreba primitiva

Ovaj dio daje pregled mehanizama za izmjenu primitiva između ESME-a i SMSC-a. Za detalje za neku određenu mrežnu implementaciju, kao što je X.25 ili TCP/IP, pogledati u SMPP Applications Guide [1].

Sadržaj