6.3.1.1 ˝BIND_RECEIVER˝ sintaksa

Ovi parametri su uključeni u polja ˝poruke˝ protokola poruke kada je u ˝Command ID˝ polju komanda ˝bind_receiver˝.

Sadržaj