6.3.3.1 ˝SUBMIT_SM˝ sintaksa

 

Sljedeći parametri su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada se u polju ˝command ID˝ nalazi operacija ˝submit_sm˝.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj