6.3.5 ˝DELIVER_SM˝ operacija

 

Ova se operacija izdaje od strane SMSC-a. Koristeći ovu komandu, SMSC može primiti kratku poruku od ESME-a za daljnje dostavljanje. Ona može biti i iskorištena i za vraćanje potvrda o obavljenoj dostavi kratke poruke koja je bila predočena sa postavljenim setom zastavica za potvrdu o obavljenoj dostavi.

Vrijednost odredišne adrese ovisit će da li je ESME finalno odredište krake poruke, ili samo upućuje poruku do njezina krajnjeg primaoca (poruke za pager-e).

Treba primijetiti da se korištenjem ove komande mogu vraćati potvrde o obavljenoj dostavi SME-u od kojeg je nastala kratka poruka. U ovom slučaju za ˝deliver_sm˝ komandu polje ˝esm_class˝ će identificirati poruku kao potvrdu o obavljenoj dostavi, i potrebiti će podaci, koji se odnose na originalnu kratku poruku biti dani u polju teksta poruke (˝message text˝ polje).(Pogledati u SMPP Appplications Guide [1] – Delivery Receipts).

 

6.3.5.1 ˝DELIVER_SM˝ sintaksa

 

Parametri koji su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada je u polju ˝command ID˝ upisano ˝deilver_sm˝, su isti kao i za komandu ˝submit_sm˝.

 

6.3.5.2 ˝DELIVER_SM_RESP˝ sintaksa

 

Parametri koji su uključeni u polje ˝poruke˝ protokola za poruke kada je u polju ˝command ID˝ upisano ˝deilver_sm_resp˝, su isti kao i za komandu ˝submit_sm_resp˝.

Sadržaj