7.2 Značenja ˝Command ID˝-a

 

Sada slijedi lista ˝command ID˝-a i njihovih značenja.

 

Sadržaj