Ključen točke

Ključne točke standard IEEE 488.1 su:

·        Interconnected devices: maksimalno 15 uređaja na jednoj sabirnici

·        Interconnection path: dužina kabla do 20m

·        Signal lines: 16 aktivnih, a od toga 8 podatkovnih i 8 komunikacijskih

·        Message transfer scheme: Byte–serial, bit–parallel, asynchronous data transfer sa upotrebom 3 žice za handshake

·        Maximum data rate: maksimalna brzina 1MB/sec na ograničenim udaljenostima, a na najvećoj duljini od 20m tipično 250–500 kB/sec. Brzina je najviše određena uređajem priključenim na sabrinicu

·        Address capability: maksimalno 1 Talker i do 14 Listeners u isto vrijeme na jednoj sabirnici

·        Pass control: ako ima više aktivnih kontrolera samo jedan može biti aktivan u isto vrijeme