HPIB mogućnosti i funkcije

IEEE 488.1 ima jedan uređaj koji kontolira te odlučuje tko će govoriti (Talk), a tko će slušati (Listen). Svaki IEEE 488.1 uređaj može izvoditi bilo koju od funkcija, no ne istovrmeno:

·        Listener: Uređaj mora moći primati podatke preko sučelja kada je adresiran da sluša (Listen) od strane aktivnog kontrolera (Active Controller). Primjer ovoga su: printeri, programabilni izvori napajanja ili bilo koji programabilni instrument. Moguće je postaviti do 14 slušača na HPIB u isto vrijeme. Uobičajno je aktivni kontroler govornik dok je pojedinačni uređaj slušač.

·        Talker: Uređaj mora moći slati podatke preko sučelja kada je adresiran kao govornik (Talker) od strane aktivnog kontrolera (Active Controller). Primjer takvog uređaja je: voltmetar, sustavi za pohranu podataka (data–aquisition systems), ili bilo koji programabilni instrument. Moguće je imati samo jedanog adresiranog govornika na HPIB u isto vrijeme. Uobičajno je aktivni kontroler slušač, dok je jedan uređaj govornik.

·        Controller: Uređaj koji može specificirati govornika (Talker) i slušača (Listener) za transfer podataka ili komandi. Kontroler će biti ili govornik ili slušač. Moguće je napraviti i sistem sa više kontrolera no samo jedan može biti glavni (master System Controller) u isto vrijeme. System controller može «Pass Control» predati drugom kontroleru koji tada posaje Active Controller.

Ostale funkcije IEEE 488.1 specifikacije navedene su tablicom:

 

Funkcija

Mnemonic

Opis

Talker / Extended Talker

T/TE

Omogućuje uređaju da govori (Talk), (Extended Talker) je mogućnost sekundarnog adresiranja

Lister / Extended Listener

L/ LE

Omogućuje uređaju da sluša (Listen), (Extended Listener) je mogućnost sekundarnog adresiranja

Source Handshake

SH

Omogućuje uređaju da da šalje komande ili podatke preko HPIB–a upotrebom «three–wire handshake»

Acceptor Handshake

AH

Omogućuje uređaju da da prima komande ili podatke preko HPIB–a upotrebom «three–wire handshake»

Remote / Local

RL

Omogućuje upravljanje uređajima preko njihovih komandi (local) ili preko komandi poslanih HPIB–om (remote)

Service Requestr

SR

Omogućuje uređaju da vrši prekid (interrupt) i traži posluživanje od kontrolera

Parallel Poll

PP

Omogućuje uređaju da idnetificira svoje potrebe kada to zatraži kontroler, no ova funkcija slabo se koristi

Device Clear

DC

Omogućuje resetiranje uređaja

Device Trigger

DT

Omogućuje  «triggeriranje» HPIB komandom

Controller

C

Omogućuje uređaju da šalje adrese, univerzalne komande i adresne komande drugima uređajima na HPIB–u

Drivers

E

Opisuje tip driver–a električne sabirnice u uređaju

 

Uz navedene komande postoji čitav niz podkomandi, a one su dane brojem dodanim funkcijskom kodu. IEEE 488.1 standard preporuča da se pored konektora dade popis funkcija koje uređaj podržava.

Na primjer uređaj sa ovim mogućnostima:

            Talk capability

            A Listen only mode switch

            Service request capability

            Full remote–local capability without local lockout

            Complete device clear capability

            No capability for device trigger

            No Controller caplabitity

bio bi identificiran sa ovim kodovima: T6   L3   SR1   RL2   DC1   DT0   C0