BUS EXTENDERS


Opis

 Bus extender je uređaj koji omogućuje bolje iskorištenje IEEE 488 sabirnice – omogućuje vezu na mnogo većim udaljenostima, uz zadovoljavajuću brzinu prijenosa podataka.

 Ovaj tekst se referira na karakteristike modela 4889 serijskog bus extendera,koji je proizvod tvrtke ICS Electronics.

Brzina prijenosa podataka je 300 Kbyte/s ,a udaljenost dvije strane u komunikaciji može biti čak i 25km. Brzina ostaje nepromijenjena neovisno o udaljenosti,što i omogućuje tako brzu komunikaciju na velikim udaljenostima preko GPIB.

 

                  

 Serijski bus extender 4889 podržava sve GPIB komande uključujući Parallel Poll i Pas Control. No,jedinstveno za ove uređaje je parallel poll link statusa, automatski oslobode lokalni sabirnički handshake ako ne uspije link,a također su jedinstveni i interni bufferi koji maksimiziraju brzinu upravljanja sabirnicom.

 Bus extenderi 4889 realiziraju se u tri verzije s različitim optičkim vlaknima i različitim mogućnostima produljenja sabirnice. Verzija 4889A koristi optičke signale valne duljine 820nm i omogućuje produljenje sabirnice do 2km. Druga verzija,4889B, koristi optičke signale valne duljine 1320 nm s maksimalnom ekstenzijom sabirnice od 5km. Konačno, verzija 4889L omogućuje produljenje od 25km koristeći single-mode kablove s optičkim vlaknima. Sve tri verzije imaju izolirane odašiljače koji mogu produljiti sabirnicu do 500m koristeći dualni koaksijalni kabel.

Imunost na smetnje i sigurnost podataka u «neprijateljskom» okruženju

Osim što omogućuje znatno veće udaljenosti,veza ostvarena optičkim vlaknima osigurava i električku izolaciju između lokalnog i udaljenog sudionika komunikacije: eliminira se mogućnost EMI/RFI interferencija,koje mogu dovesti do promjene poslanih podataka. Također se sprečava zračenje signala i detekcija uobičajenim sredstvima. Još jedna prednost veze ostvarene optičkim vlaknima je i ta da sprečava oštećenja opreme uzrokovana udarom munje.

 

               

Aplikacije

Serijski bus extenderi 4889 mogu se koristiti u velikom broju konfiguracija uključujući site-to-site vezu, zvjezdastu konfiguraciju za povezivanje više udaljenih mjesta sa centralnim te parallel to form high data rate vezu.

                

 

Slika:   4889 u zvjezdastoj konfiguraciji

             

 

                Slika: 4889 u parallel to form a high data rate vezi

Brzina prijenosa podataka

 Komunikacijski protokol za 4889 omogućuje velike brzine prijenosa podataka neovisno o udaljenosti između extendera.