Amaterski paketni radio

 

Kao što je poznato ljudski glas možemo prenositi žicano (telefon, interfon) ili bežično putem radio valova uz pomoć radio-primopredajnika. Kada vršimo transfer podataka između dva računala obično ih, preko modema, povezujemo žičano npr. telefonskim žicama prilikom spajanja na Internet. Odmah se nameće pitanje: 

- ako ljudski govor možemo prenositi bežično zašto povezivanje dva (ili više) računala također ne izvedemo bežično?


Paket Radio (PR) daje odgovor na ovo pitanje.

 

Autor:

Ante Petrović