First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


U istoj takvoj jedinici vremena moglo bi se prenijeti i dva bita informacije tako da se, umjesto dvije, koristi četiri različite frekvencije. Tada bi emitiranje prve frekvencije značilo da su oba bita 0, dakle prenosi se 00, emitiranje druge frekvencije prenosi 01, treče 10, a četvrte 11.

Danas modemi koriste kombinaciju modulacija, najčešće amplitudne i fazne, pa tako prenose i do četiri bita istovremeno. Takvi modemi tipično prenose 9600 bps preko 2400 bps linije i koriste tzv. QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

U nastojanju za postizanjem što većih vrzina prijenosa u zadanom opsegu od 300-3000 Hz, proizvođači istražuju sve mogućnosti koje tehnika i tehnologija nude. Primjenom mikroprocesora u modemima otvorile su se brojne mogućnosti. Danas modemi imaju i po nekoliko procesora, jer su specijalizirani mikroprocesori za obredu signala (DSP) postali gotovo nužnost.

Postoje modemi koji prvo (ili čak neprekidno u toku komunikacije) ispituju frekvencijsku karakteristiku komunikacijskog kanala te koriste odgovarajuću modulaciju koja će ga najbolje iskoristiti.