First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Danas se koristi standard V.34 za brzine od 28800 bps. To je svjetski standard kojeg koriste svi proizvođači. U početku šireg korištenja modema, razlikovali su se američki i europski standardi.

Bell standardi koriste se u USA za brzine 300 bps (Bell 103) i 1200 bps (Bell 212A). Nasuprot toga u Evropi se koristi V.21 standard za 300 bps. Od standarda V.22 za brzinu 1200 te V.22bis za 2400 bps ne postoji razlika u američkim i europskim standardima.