First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Cilj predmeta “Sustavi za vođenje i praćenje procesa” je da studentima da pregledno znanje komponenti, uređaja, sustava i podsustava od kojih se grade suvremeni složeni mjerni sustavi. Stoga je veći naglasak na širini nego na dubini gradiva. Za inženjera je ključno odabrati pravu metodu i alate za rješavanje problema, jer se potrebna specijalistička znanja i detaljno poznavanje lagano usvoji dodatnim upućivanjem kroz literaturu i poduku.

Predavanja daju pregled, naglaske i iskustva iz prakse.

Laboratorijske su vježbe zamišljene tako da studenti steknu “hands-on” iskustvo s pojedinim komponentama i podsustavima.

Stručnim posjetama stječe se uvid u stanje u praksi.

Od studenata se očekuje da kroz seminarski rad obrade jedno izabrano područje dublje nego je to učinjeno kroz predavanja te da to znanje prenesu drugima kroz dogradnju nastavnog materijala.

Zamišljeno je da svi studenti u grupi zajednički, korištenjem postojećeg nastavnog materijala te svojih seminarskih radova pripreme digitalni mrežni udžbenik za interaktivno samoučenje i samoocjenjivanje. Time se stječu i iskustva u skupnom radu na projektu.

Za podizanje kakvoće nastave, ključno je važno da studenti aktivno sudjeluju u trajnoj anketi o kakvoći nastave te da aktivno sudjeluju pitanjima i diskusijama.