First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba te kondicioniranje signala početak su lanca svakog mjernog sustava. U dva sata predavanja daju se osnovne smjernice o tipu raspoložive opreme i načinu projektiranja sustava.

RS-232, Centronics, RS-485 i IEEE-488 de-facto su industrijski standardi za povezivanje mjerne instrumentacije pa se njihovim svojtvima i mjestima primjene posvećuje značajno mjesto u predavanjima.

Kratkim se pregledom ilustrira način realizacije takvih međusklopova pomoću poznate porodice mikroprocesora.

IEEE-802 standardi definiraju osnovu večine u praksi primjenjenih lokalnih računalnih mreža. Obrađuju se CSMA/CD, Token Bus, Token Ring i FDDI.

Modem je ključna i nezaobilazna komponenta za povezivanje dijelova vrlo velikih mjernih sustava i izgradnju globalnih mreža. Stoga mu se posvećuje posebna pažnja s osvrtom na protokole za osiguranje kakvoće prijenosa i sažimanje podataka.

ISDN. PSDN i Internet su sreišnje komponente od kojih se grade globalni mjerni sustavi, pa su stoga obrađeni do razine funkcionalnih svojstava u mjernim sustavima.

Operacijski je sustav osnovna progamska komponenta koja povezuje sve dijelove sustava. Svrha, funkcionalnost i konstrukcija operacijskog sustava je stoga također predmetom predavanja.

Danas su projektantu na raspolaganju brojni programski alati. Ključno je važno znati odabrati pravi alat za pravi posao. Kod pisanja programske podrške ključ nije u dobivanju proizvoda koji radi, već proizvoda koji će raditi godinama, biti moguće lagano popraviti, prepraviti i dograditi. Stoga je potrebno poznavati osnove pisanja programske podrške te dokumentiranja.

Proejktant ili nadziratelj mjernog sustava bitno utječe na kakvoću informacijakoje sustav daje korisniku. Time posredno utječe i na rezultate cijelog procesa kojemu je mjerenje namijenjeno. To je jednako istina za proizvodnju miljeka, medicinsku dijagnozu upravljanje brodom ili rezultate izbora. Što je to profesonalni odnos prema poslu, kako se ponašati u graničnim situacijama, kako se traži, ali i napušta posao, ključna su pitanja za kvalitetno obavljanje inženjerskih zadača.

Od studenata se očekuje da pitanjima i diskusijom usmejravaju predavanje i reguliraju dubinu obrade pojedine teme.