First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Laboratorijske vježbe obrađuju glavne komponente mjernih sustava s ciljem da studentu omoguće vlastito konkretno iskustvo.

Osim obveznog dijela, pripremljene su i dodatne vježbe za one studente koji žele neki dio gradiva dublje proučiti. U slobodnim terminima, studenti su dobrodošli u korištenju laboratorija za vlastite zamisli, u okviru predmeta.

Od studenata se očekuje da aktivno doprinose poboljšanju i dopuni vježbi.

Nastavnici će nastojati pripremiti i dodatne vježbe, ako studenti za njih iskažu potrebu.