First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Svrha je uvodnog sata davanje pregleda studentima o sadržaju predmeta, upoznavanje predavača i studenata, načina rada i detalja oko pojedinih nastavnih oblika i metoda.

Poseban je naglasak na stručnim posjetama poduzećima i organizacijama koje koriste ili upravljaju složenim mjernim sustavima u cilju stjecanja pregleda nad primijenjenom tehnologijom i dobivanja uvida u stvarne industrijske potrebe, uvjete i prilike.

Studentima se pruža prilika da utječu na predloženi sadržaj predavanja, vježbi i stručnih posjeta.

Objašnjavaju se prava i obveze studenata te način polaganja ispita.

Studentima se omogućava obavljanje proširenih laboratorijskih vježbi koje nisu obvezne, ali zainteresiranim studentima omogućavaju detaljnije upoznavanje s dijelovima gradiva.

Pregledom dovoljne, preoručene i proširene literature te praktičnim savjetima o njenoj nabavci, studentima se ukazuje na mogućnosti proširenja znanja.

U metodici usvajanja gradiva snažan se naglasak stavlja na interakciju predavača i studenata te se studente potiče na postavljanje pitanja i čestu diskusiju iznešenog gradiva i primjera iz prakse.