First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Bilo koji sustav može biti stabilan samo ako ima ugrađenu povratnu vezu. I to negativnu povratnu vezu. To jednako vrijedi za industrijske sustave, gospodarstvo u cjelini, politički sustav ili samog čovjeka.

A ključni dio povratne veze je proces mjerenja.

U napinjanju mišića ključno je neprekinuto mjerenje njegove napetosti. U upravljanju financijskim sustavom države, potrebno je mjeriti učinke donešenih zakona i drugih mjera.

Nema ljudske aktivnosti u kojem mjerenje nije potrebno. A mjerni sustavi, bez obzira gdje se primjenjuju imaju iste zakonitosti i osnovne principe.

Stoga je poznavanje pravila mjerenja i mjernih sustava, osnova konstrukcija složenih sustava, presudno za svaku djelatnost.