First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Večina mjerenja danas se izvode elektroničkim sustavom. Fizikalna mjerna veličina se pretvara u električnu u pretvorniku (sile, pomaka, temperature, pritiska, vlage isl.), signal se kondicionira, prenosi i obrađuje.

Modularnost i jeftinoča digitalne tehnologije dovela je do toga da dans gotovo nema mjernog sustava koji neje digitaliziran, a to najčešće znači i kompjuteriziran. Za složene sustave je to postalo pravilom.

Mogućnost složenih obrada mjerenih signala daje sasvim novu dimenziju kakvoći rezultata koje daje mjerni sustav.

Golema potreba za mjernim sustavima u svim područjima traži brzo, efikasno i jeftino projektiranje, izgradnju i održavanje sustava, ma kako složeni bili.

Stoga se danas oni uglavnom grade od standardiziranih komponenti, uređaja i podsustava te se zasnivaju na standardnim sučeljima, međusklopovima i protokolima.

Zato inženjeri elektrotehnike imaju ključno mjesto kao infrastruktura brojnih drugih struka.