First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


User-Agent – sadrži verziju korisnikovog preglednika

Accept – navode se prihvatiljivi tipovi za povratnu vrijednost HTTP zahtjeva

Accept-Language – isto kao Accept, ali se navodi u kojem jeziku korisnik preferira odgovor (oznaka q je vrijednost koja predstavlja procjenu koliko korisnik polaže interesa za postavljeni jezik, vrijednosti su od 0 do 1, koristi se kada ima više jezika, u tom slučaju poslužitelj odabire onu s najvećim q)

Cookie – sadrži podatke u key-value obliku koji se pohranjuju u korisnikovom pregledniku

Connenction – koristi se za ostvarivanje “HTTP persistent connection”, što zapravo znači da se jedna TCP veza iskorištava za više HTTP poziva i odgovora (umjesto da se za svaki HTTP zahtjev otvara nova TCP veza)