Click here to start

Table of contents

Author: Predrag Pale

Slide 1 Slide 2 Razmjena podataka se sastoji od 1. Komunikacija Protokoli više razine - SNMP SNMP – MIB primjer Drugi protokoli više razine HTTP HTTP - primjer 2. Struktura podataka HTML Ideja: semantički web! XML primjer tagiranja XML Formati za razmjenu XML primjeri JSON primjer JSON – primjeri, alati SOAP SOAP primjer 3. Arhitektura razmjene podataka SOA = Servisno orijentirana arhitektura REST REST primjer Može i složenije... Praksa Primjeri iz svijeta Slide 28