1. Uvod

 

            Kompresija slika je proces pretvorbe informacije sadržane u slici u oblik prikladan za  pohranjivanje, prijenos i daljnju obradbu (snimanje na floppy, telefax, internet,…).

Većina korisnih informacija sadržanih u slici zastupljena je u niskofrekvencijskom području, stoga to otvara mogućnost odbacivanja VF komponenti. Osnova kompresije slika temelji se na činjenici da je moguće odbaciti dio njenih komponenata (VF) bez da se vidno naruši kvaliteta slike. Kao jedna od najprikladnijih metoda za kompresiju mirne slike pokazala se DFT.

            Za razumijevanje digitalne obrade slike nužno je razumjeti ljudski vizualni sustav (fiziološke i psihološke osobine doživljaja vida). Poznavajući osobine vida moguće je utvrditi na koje je komponente slike oko manje osjetljivo i kakva oštećenja (redundancije) podataka slika može pretrpjeti bez da se vidno naruši njena kvaliteta.

0<f(x,y)<Ą

r(x,y) - svjetlo koje objekti reflektiraju

                              f(x,y) = i(x,y)×r(x,y)

Ą < i(x,y) <Ą

0 < r(x,y) <1

 

 

oko

 

mozak

 

optički

sustav

 

mrežnica

 

vizualni

putovi

 

ulazna

slika

 

svjetlosna

energija

 

električna

energija

 

percepcija

Slika 1.1. Model ljudskog vizualnog sustava

 

            Luminancija, čistoća pobude i valna  duljina su psihofizičke veličine koje uspostavljaju vezu između stvarnih fizikalnih osobina svjetlosti i podražaja koje svjetlost izaziva u svijesti. Ekvivalentne psihološke veličine su svjetlina, zasićenje i ton boje koji određuje najzastupljenija valna duljina . Zasićenje određuje zastupljenost određene valne duljine u odnosu na ostale komponente u spektru, dok je svjetlina određena energijom izvora bijele svjetlosti.

            Jedna od osnovnih osobina vida je oštrina gledanja. S njom je usko povezana prostorna frekvencija koja se definira kao mjera periodičnosti 2-D skupa podataka u odnosu na njihovu udaljenost i izražava se u broju perioda po kutnom stupnju

 

Slika 1.2. Tri signala različitih prostornih frekvencija

 

Osjetljivost oka pada s porastom visine prostorne frekvencije promatranog objekta tj. Oko postaje neosjetljivo na objekte velike prostorne frekvencije.

 

Slika 1.3. Osjetljivost oka na prostorne frekvencije

 

Povratak na sadržaj