DISKRETNA KOSINUSOVA TRANSFORMACIJA

 

 

 

KATARINA BLAGOVIĆ i ANA ŠAŠKOR

 

 

 

 

1.     Uvod

2.     Osnovni pojmovi o signalu

3.     Kompresija

4.     DCT

5.     Zaključak