5. ZAKLJUČAK

 

          Diskretna kosinusova transformacija je postupak koji omogućava pretvaranje slikovnog bloka u prostorne frekvencije. Frekvencijska analiza prirodnih mirnih slika pokazuje da je većian podataka o slici sadržana u niskofrekvencijskom području, te se stoga visokofrekvencijske komponente mogu odbaciti bez da se naruši kvaliteta slike.

            Kvaliteta reproducirane slike ovisi o odabranom stupnju kompresije, tj. o postavljenom pragu pri kvantizaciji DCT koeficijenata. Osim o gore navedenom kvaliteta slike ovisi i o sadržaju izvorne slike (bitan podatak za DCT je zastupljenost viših frekvencija).

            Razmjena informacija slikovnog karaktera doživljava snažan porast u mnogim disciplinama.Prijenos takvih informacija ovisi o prijenosnom mediju (komunikacijskom kanalu), memoriji i zahtjevima korisnika. Stoga je moguće očekivati dalji razvoj postupaka kompresije u cilju njene veće djelotvornosti.

 

Povratak na sadržaj