Osnovna koncepcija projekta

 

 

 

SMS  Gateway je zamišljen kao  veza između e-mail  i sms poruka.  Gateway radi sljedeće:

1.     prosljeđuje e-mail poruke na mobilne telefone korisnika

2.     omogućava slanje sms poruka preko vlastitog web sučelja

3.     omogućava primanje sms poruka i njihovo prosljeđivanje na e-mail adrese korisnika ili izvršavanje određenih operacija ovisno o sadržaju primljene poruke (push i pull servisi)

U izradi projekta odabrana je varijanta koja koristi GSM modem. Na taj način se dobiva nešto kompliciraniji software nego da se koristi usluga preusmjeravanja e-mail poruka na sms koju nude GSM mreže, ali se bitno povećava sigurnost same poruke i dobiva se veća neovisnost o GSM provideru. Osnovna koncepcija sustava prikazana je na sljedećoj slici.

 

 

 

            Na e-mail poslužitelju nalaze se korisnički e-mail account-i. Kad korisnik dobije poruku ona se  šalje na  aplikacijski poslužitelj. 

            Aplikacijski poslužitelj ima instaliran e-mail server koji ima definiranog samo jednog korisnika (u ovom slučaju to je sms@pocahontas.zesoi.fer.hr), na tog korisnika se prosljeđuju e-mail poruke sa e-mail servera (u subject-u poruke nalazi se adresa originalnog pošiljatelja poruke). Po primitku poruke na aplikacijskom poslužitelju se pokreće skripta koja izdvaja korisnikovu e-mail adresu i sadržaj poruke. Ta skripta zatim poziva novu skriptu (zove se main) i zadaje joj e-mail adresu korisnika i poruku koju treba poslati na njegov broj telefona. main pretražuje bazu podataka o korisnicima (u ovom slučaju tekstualna datoteka) i na osnovu e-mail adrese pronalazi korisnikov broj telefona, zatim poziva klijent sendsms (dio open-source paketa SmsLink) te mu zadaje broj i poruku. Sendsms se preko TCP porta spaja na server za slanje sms poruka.

            sms_serv je također dio SmsLink paketa, ali je za potrebe ovog projekta značajno izmijenjen, nalazi se na SMS Gateway poslužitelju i komunicira sa GSM modemom preko serijske veze. Podržava spajanje više modema čime se omogućava istovremeno slanje više poruka.

            U slučaju slanja sms poruke preko web sučelja zadaje se primateljev broj telefona i poruka. Te podatke preuzima CGI skripta koja zatim poziva main skriptu. Main dalje šalje poruku kao i u prethodnom slučaju, ali sada ne pretražuje bazu


Popis korištenih datoteka

 

 

 

 

 

1.     skripte i programi korišteni za prosljeđivanje e-mail poruka

2.     main

3.     baza.txt

4.     SmsLink  -sendsms, sms_serv, sms2mail i pomoćne datoteke

5.     slanje.html, slanje.cgi

6.     pomoćne datoteke (logovi i slično)


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.