SMS – Short Message Service

 Seminarski rad 1999/2000

Izradio: Paško Bare

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu

SADRŽAJ

 

ŠTO JE TO – SMS

KAKO FUNKCIONIRA  SMS

 ŠTO SE SVE MOŽE  SMS-om

 RAZVOJ  SMS-a

 TRŽIŠTE

ZAKLJUČAK

LITERATURA I REFERENCE