LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Plan Predavanja Vježbe Projekt pametna kuća  
Naslovnica Sustavi za praćenje i vođenje procesa / Naslovnica
SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE PROCESA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PLAN NASTAVE
PREDAVANJA
VJEŽBE
SEMINARI
ISPIT
TESTOVI
NASTAVNICI
PAMETNA KUĆA
ARHIVA

Općenito o predmetu

Predmet Sustavi za praćenje i vođenje procesa predaje se u ljetnom semestru za studente četvrte godine studija (8. semestar) kao izborni predmet za profil Elektroničko i računalno inženjerstvo. Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja. Predmet nosi 4.0 ECTS bodova.

Sadržaj predmeta

Kategorizacija i značajke suvremenih procesa. Uloga i značaj sustava za mjerenje i vođenje procesa. Klasifikacija i standardizacija ulaznih i izlaznih signala te njihova priprema za računalsku obradbu. Kriterij za odabir komponenti sustava. Unutarnje i vanjske sabirnice. Industrijski zahtijevi na računalne mreľe. Prikladnost komunikacijskih medija s obzirom na brzinu, udaljenost, smetnje, pouzdanost i cijenu. Koncepti odabira te projektiranja i izrade programske podrąke sustava. Sučelja, ergonomičnosti i dokumentacija. Uloge, značaj i odnos korisnika, investitora, konzultanata, projektanata i izvođača. Osnove vođenja projekata.
Integrirajući gradivo usvojeno na predmetima prvostupanjskog dijela studija, holistički se pristupa mjerenju i upravljanju u industrijskim i drugim procesima. Obrađuju se kondicioniranje signala, industrijska komunikacijska sučelja, komunikacijski protokoli, programska podrške sustava i programski alati koji omogućavaju da se uz pomoć sustava i komponenti visokog stupnja integracije kao što su to osobna i industrijska računala, specijalizirana mjerna i upravljačka oprema te komunikacijski sustavi opće namjene prate i vode industrijski procesi.

     

Napomene

  • Sve obavijesti, novosti te česta pitanja vezana uz predmet pratite na FER-ovom webu
  • Svi materijali s predavanja, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta
  • Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obavijeąteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda
  • Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminarske radove te prijaviti ispit
  • Konzultacije se obavljaju putem elektroničke pošte (SPVP@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na FER-web stranici te uživo uz najavu e-mailom
  • Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - SPVP
© 2002.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.