LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Plan Predavanja Vježbe Projekt pametna kuća  
Naslovnica Sustavi za praćenje i vođenje procesa / Vježbe
SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE PROCESA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PLAN NASTAVE
PREDAVANJA
VJEŽBE
SEMINARI
ISPIT
TESTOVI
NASTAVNICI
PAMETNA KUĆA
ARHIVA

Laboratorijske vježbe

Cilj laboratorijskih vježbi je stjecanje "hands-on" iskustva sa temama obrađenim na predavanjima.

Svaka vježba traje 60 minuta.
Potrebno se je pripremiti tj. proučiti gradivo sa predavanja. Svatko na računalu radi sam i obično radi u paru sa osobom preko puta sebe.

Laboratorijske vježbe održavaju se u terminu predavanja, u D138.

 

1. RS-232 (PDF)

Pomoćni materijali za vježbu:

  • VT100 user guide (HTML)
  • VT101 user guide (PDF)
  • 7-bitna ASCII tablica (HTML)

Ova je vježba namijenjena upoznavanju sa RS-232 serijskom komunikacijom.
U prvom dijelu vježbe će se ostvariti serijska komunikacija između dva terminala, a u drugom između terminala i računala. U nekim dijelovima vježbe će se korištenjem RS-232 makete i osciloskopa pratiti signali na komunikacijskim linijama.
Mogućnošću prespajanja linija na RS-232 maketi omogućeno je bolje upoznavanje sa njihovom ulogom u ostvarivanju komunikacije.

Nakon vježbe očekuje se razumijevanje funkcija pojedinih linija. Također se očekuje sposobnost samostalnog podešavanja komunikacijskih parametara i prepoznavanje znakova koji se nalaze na komunikacijskoj liniji korištenjem osciloskopa.

[povratak na vrh stranice]

2. Modem (PDF)

Pomoćni materijali za vježbu:

Analogna dial-up modemska veza je danas najrasprostranjeniji način računalne komunikacije u svijetu. Lako je dostupna, oprema je jeftina i jednostavna te postoji velik broj proizvođača i dobavljača usluge povezivanja, posebice na Internet.
Komunikacija se bazira na upotrebi modem (eng. modulator demodulator) uređaja koji pretvara digitalni računalni signal u analogni oblik (frekvencijskog raspona od 300-3400 Hz koji se koristi u telefonskom sustavu) pogodan za prijenos preko standardnih analognih telefonskih linija (tzv. POTS sustav od eng. Plain Old Telephone System). Na drugom kraju veze se nalazi isti takav modemski uređaj koji signal ponovo pretvara u digitalni oblik razumljiv računalu.
Ovaj način prijenosa se još naziva i voiceband modem zbog toga što koristi govorni frekvencijski raspon, a ograničenje frekvencijskog raspona uvjetuje i maksimalnu teoretsku propusnost od 43 Kbps (koja bi se dobila najboljim mogućim načinom kodiranja digitalnog u analogni signal i obrnuto). Danas su u upotrebi uređaji brzine do 56Kbps što znači da se tehnologija približava svom teoretskom maksimumu.
Velika rasprostranjenost i mala cijena upotrebe čini dial-up veze pogodnim za povezivanje pojedinačnih korisnika.

Nakon vježbe očekuje se poznavanje osnovnih AT naredbi i sposobnost samostalnog podešavanja komunikacije između dva modema.

[povratak na vrh stranice]

3. LAN (PDF)

Prakticni dio vježbe zasniva se na mrežnom alatu Ethereal koji je analizator LAN prometa. Snimat ce se paketi koji prolaze po promatranom segmentu mreže i analizirati njihov sadržaj. Studenti će se upoznati i sa svojstvima repeater-a i switch-a.

Nakon vježbe očekuje se poznavanje MAC adresa i strukture paketa na ethernetu. Isto tako očekuje se sposobnost "vađenja" sadržaja iz ethernet paketa.

[povratak na vrh stranice]

4. Internet (PDF)

Pomoćni materijali za vježbu:

  • IP Tables alat (pregled naredbi) (PDF)

U ovoj vježbi pažnja će se posvetiti osnovnim konceptima Internet protokola. Naglasak je dan na mrežni, transportni i aplikacijski sloj. Koristit će se alat VisualRoute za pregled puta kojim paketi prolaze do svog odredišta

Nakon vježbe očekuje se razumijevanje funkcija pojedinih slojeva OSI modela Internet protokola, koncepta portova te načina usmjeravanja IP paketa na putu do odredišta.

[povratak na vrh stranice]

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - SPVP
© 2002.-2005. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.