LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Plan Predavanja Vježbe Projekt pametna kuća  
Naslovnica Sustavi za praćenje i vođenje procesa / Ispit
SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE PROCESA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PLAN NASTAVE
PREDAVANJA
VJEŽBE
SEMINARI
ISPIT
TESTOVI
NASTAVNICI
PAMETNA KUĆA
ARHIVA

Ocjenjivanje i ispit

Ocjenjivanje će se vršiti putem bodova. Zasebno će se bodovati usmeni ispit, vježbe, seminar i zalaganje.

Najviše se može skupiti 100 bodova i to redom:

 • Aktivnost - 10 bodova
 • Domaće zadaće - 20 bodova:
  • projektni zadatak - 5 bodova
  • izvjestaj o radu u drugom ciklusu - 5 bodova od predavača i 10 bodova od kolega
 • Laboratorijske vjezbe - 10 bodova
 • 1. međuispit - 10 bodova (Moodle)
 • 2. međuispit - 10 bodova (Moodle)
 • Zavrsni ispit - usmeni - 40 bodova (izvjestaj o svom i tuđim dijelovima projekta)
 • Odgovarajuće ocjene s obzirom na broj bodova:

 • 60+ dovoljan
 • 70+ dobar
 • 80+ vrlo dobar
 • 90+ izvrstan
 • Može se vidjeti da se ni samo usmenim ni samo drugim aktivnostima ne može dobiti prolazna ocjena. Isto tako, ni savršeno znanje na usmenom neće dati odličan ako se student nije potrudio oko seminara ni oko vježbi.

  Ocjenjeni seminarski rad je uvjet za dobivanje ocjene. Seminarski rad se ocjenjuje od strane nastavnika kao i od strane drugih studenata. Od ukupnih 30 bodova, 20 bodova daje nastavnik, a najviše 10 bodova dolazi od ocjene studenata. Studenti ocjene daju korištenjem web sučelja.

  Ispit se održava samo u usmenom obliku. Preduvjet za izlazak na ispit je izrađen seminarski rad i odrađene laboratorijske vježbe.

  Osim službenih termina ispita, studenti mogu zatražiti i neki drugi termin koji im više odgovara. Termin za ispit (bio službeni ili ne) potrebno je prijaviti korištenjem elektronicke pošte na: spvp@zesoi.fer.hr.

   

  Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - SPVP
  © 2002.-2005. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
  Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.