TELEMEDICINA

 

 

Uvod

 

Zašto telemedicina?

 

Kako je počelo

 

Telemedicinski projekti u svijetu

 

Telemedicina u Hrvatskoj

 

Zaključak

 

Literatura